Porady prawne online
Niniejsza strona internetowa używa plików cookies. Klikając „Akceptuję” lub korzystając dalej ze strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Cookies. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Polityki Cookies.

Odszkodowania

W zakresie prawa odszkodowań zapewniamy profesjonalną obsługę prawną zarówno na etapie likwidacji szkody przed ubezpieczycielem, jak i w postępowaniu przed sądem.

 

Naszym Klientom pomagamy począwszy od ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, przez zebranie niezbędnej dokumentacji (w tym medycznej), zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi oraz nadzór nad postępowaniem likwidacyjnym, skończywszy na reprezentowaniu Klientów w postępowaniu sądowym w przypadku nieuwzględnienia ich roszczeń przez ubezpieczyciela.

 

Reprezentujemy Klientów w sprawach o naprawienie szkody poniesionej wskutek:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • błędów w sztuce lekarskiej,
 • wypadków przy pracy,
 • poślizgnięcia na oblodzonej nawierzchni, a także innych wypadków losowych,
 • niewłaściwego wykonania przewozu powodującego uszkodzenie transportowanego ładunku,
 • niewłaściwego wykonania usług turystycznych przez biura podróży.

W imieniu osób poszkodowanych oraz członków ich rodzin dochodzimy roszczeń o:

 • odszkodowanie za szkodę na osobie związaną z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia (np. koszty leczenia i rehabilitacji, koszty dojazdów do placówek medycznych, koszty opieki osób trzecich),
 • rentę z tytułu utraty zdolności zarobkowej oraz z tytułu zwiększenia się potrzeb poszkodowanego lub zmniejszenia się jego widoków na przyszłość,
 • zadośćuczynienie za doznaną przez poszkodowanego krzywdę,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny zmarłego,
 • odszkodowanie za szkody w mieniu,
 • zadośćuczynienie w związku z naruszeniem dóbr osobistych oraz o odszkodowanie za szkody majątkowe wyrządzone wskutek naruszenia dóbr osobistych.
Siedziba Kancelarii
ul. Walerego Przyborowskiego 145
Domaszowice, 25-351 Kielce
Filia Kancelarii
ul. Planty 16 C/19
25-502 Kielce
+48 692 802 955