Porady prawne online
Niniejsza strona internetowa używa plików cookies. Klikając „Akceptuję” lub korzystając dalej ze strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Cookies. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Polityki Cookies.

Prawo budowlane

W ramach działalności Kancelarii prowadzimy profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa budowlanego, doradzając Klientom na każdym etapie realizacji inwestycji. Obszar oferowanej przez nas działalności obejmuje między innymi:

  • analizę stanu prawnego nieruchomości,
  • doradztwo prawne podczas negocjacji i procesu nabycia nieruchomości,
  • sporządzanie i opiniowanie umów przeniesienia własności nieruchomości, w tym umów przedwstępnych,
  • reprezentowanie klientów na etapie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji administracyjnych towarzyszących rozpoczęciu procesu budowy,
  • sporządzanie, analizę i negocjowanie umów o roboty budowlane,
  • reprezentację uczestników procesu budowlanego w postępowaniach administracyjnych przed urzędami administracji budowlanej, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • reprezentację klientów w sporach sądowych,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane, w tym kar umownych.
Siedziba Kancelarii
ul. Walerego Przyborowskiego 145
Domaszowice, 25-351 Kielce
Filia Kancelarii
ul. Planty 16 C/19
25-502 Kielce
+48 692 802 955