Porady prawne online
Niniejsza strona internetowa używa plików cookies. Klikając „Akceptuję” lub korzystając dalej ze strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Cookies. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Polityki Cookies.

Prawo pracy

Jednym z obszarów praktyki Kancelarii jest prawo pracy. Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców przede wszystkim w zakresie indywidualnego prawa pracy, która obejmuje m.in.:

 • sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy,
 • reprezentowanie w sporach sądowych z pracownikami,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności, umów dla członków zarządów i kadry kierowniczej, a także innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
 • doradztwo w zakresie form zatrudniania, sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • doradztwo w zakresie zwolnień dyscyplinarnych,
 • doradztwo i reprezentowanie w sprawach dotyczących ZUS.

W ramach działalności Kancelarii udzielamy także porad prawnych pracownikom, a w razie potrzeby reprezentujemy ich w sporach z pracodawcami między innymi w sprawach:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • o wypowiedzenie umowy o pracę,
 • o upomnienie lub naganę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,
 • o zwolnienie dyscyplinarne w trybie art. 52 Kodeksu pracy,
 • o wynagrodzenie z tytułu nadgodzin,
 • o mobbing,
 • związanych z zakazem konkurencji.
Siedziba Kancelarii
ul. Walerego Przyborowskiego 145
Domaszowice, 25-351 Kielce
Filia Kancelarii
ul. Planty 16 C/19
25-502 Kielce
+48 692 802 955