Porady prawne online
Niniejsza strona internetowa używa plików cookies. Klikając „Akceptuję” lub korzystając dalej ze strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Cookies. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Polityki Cookies.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Zasady współpracy są każdorazowo indywidualnie ustalane z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię.

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii uzależniona jest przede wszystkim od charakteru, stopnia trudności i złożoności sprawy, wartości przedmiotu sporu, koniecznego nakładu pracy, terminu wykonania usługi.

Ponadto Kancelaria przygotowała specjalną ofertę usług prawnych dla przedsiębiorców , która przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za określony pakiet godzin pracy na rzecz Klienta w danym miesiącu kalendarzowym („Pakiety prawne dla przedsiębiorców”)

KANCELARIA STOSUJE NASTĘPUJĄCE FORMY ROZLICZEŃ:

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE
Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi z góry określona kwota wynagrodzenia za konkretną czynność wykonaną przez radcę prawnego na rzecz Klienta. Taki sposób rozliczeń stosowany jest w sytuacji, gdy znany jest lub możliwy do przewidzenia zakres przedmiotowy zlecenia i związany z nim nakład pracy, np. sporządzenie opinii prawnej, projektu umowy, pisma procesowego, udział w rozprawie. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia.
WYNAGRODZENIE GODZINOWE
Wynagrodzenie godzinowe stanowi iloczyn godzin pracy radcy prawnego nad zleconym zadaniem oraz  uzgodnionej stawki godzinowej. Podstawą określenia wynagrodzenia jest uzgodniona z klientem stała stawka godzinowa oraz całkowity czas poświęcony na realizację zlecenia. Taki sposób rozliczeń stosowany jest wówczas, gdy radca prawny nie ma możliwości ustalenia z góry zakresu czynności i  nakładu pracy niezbędnego do wykonania zlecenia. Każdy Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zlecenia zestawienie podjętych przez Kancelarię czynności oraz czasu ich realizacji.
WYNAGRODZENIE MIESZANE
Wynagrodzenie mieszane stanowi połączenie dwóch form rozliczeń z Klientem – ryczałtowej i  godzinowej. Wysokość wynagrodzenia jest stała w granicach ustalonego miesięcznego limitu godzin pracy radcy prawnego, a w przypadku jego przekroczenia - wynagrodzenie jest określane i rozliczane według stawki godzinowej. Ten sposób rozliczeń stosowany jest głównie w przypadku podmiotów gospodarczych, dla których Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną.
WYNAGRODZENIE ZA SUKCES
Wynagrodzenie za sukces (ang. „Success fee”) stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w niższej niż zwyczajowo kwocie wraz dodatkowym składnikiem w postaci premii (określoną procentowo bądź kwotowo). Premia należna jest Kancelarii wyłącznie w przypadku pozytywnego zakończenia sprawy. Tego rodzaju wynagrodzenie Kancelaria proponuje szczególnie w sprawach o odszkodowanie oraz przy windykacji należności.
WYNAGRODZENIE ZA PORADĘ PRAWNĄ W KANCELARII
Koszt porady prawnej wynosi 200 zł brutto (spotkanie do 1 h). Podczas pierwszego spotkania radca prawny:
  • zapoznaje się z problemem prawnym Klienta oraz przekazanymi przez niego dokumentami, a  następnie udziela porady prawnej,
  • ocenia zasadność dalszego prowadzenia sprawy przez Kancelarię lub samodzielnie przez Klienta,
  • przedstawia Klientowi warunki współpracy, w tym wysokość wynagrodzenia za dalsze prowadzenie sprawy przez Kancelarię.
W przypadku powierzenia Kancelarii prowadzenia sprawy, co do której udzielona została porada prawna, wynagrodzenie za poradę prawną zostanie zaliczone na poczet wynagrodzenia uzgodnionego z  Klientem za dalsze prowadzenie tej sprawy.
PAKIETY PRAWNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Siedziba Kancelarii
ul. Walerego Przyborowskiego 145
Domaszowice, 25-351 Kielce
Filia Kancelarii
ul. Planty 16 C/19
25-502 Kielce
+48 692 802 955